Lütfen bekleyiniz...

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

27.08.2021 / Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı 11.08.2021 / Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3934] Sayılı Kararı 11.08.2021 / Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3935] Sayılı Kararı 07.04.2021 / Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı 30.03.2021 / Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı 30.03.2021 / Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı 15.01.2021 / Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] Sayılı Kararları 15.01.2021 / Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/168] Sayılı Kararları 31.12.2020 / Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar 30.12.2020 / Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 92 Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>