Lütfen bekleyiniz...

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin Rapor - Yazışma ve Formlar

Yazışma / Form
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin Rapor  - Yazışma ve Formlar   SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  VEYA YEMİNLİ MALİ  MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN ...

Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi

Sözleşme
Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta .…… (Muhasebeci) ile diğer tarafta ……………. (Mükellef) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Sözleşmenin Konusu Sözleşmenin konusu; Mük...

Denetim Sözleşmesi

Sözleşme
Denetim Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları olan, .... (Faizsiz Finans Kuruluşunun adı) ve .... (Denetim Şirketinin adı) (sözleşmenin sonraki bölümlerinde “Denetim Şirketi” olarak ifade edilecektir) müşterinin bağımsız denetimini yapmak üzere aşağıdaki...

Yenilenen Denetim Sözleşmesi

Sözleşme
Yenilenen Denetim Sözleşmesi[1] ... /... /... tarihinde sona eren hesap dönemi için … Faizsiz Finans Kuruluşunun denetiminde … Denetim Şirketi yeniden görevlendirilmiştir (seçilmiştir). 1. Bu görevlendirmenin (seçilmenin) şartları ... /... /... tar...

Bağımsız Denetçi Mührü Verilmesi Talebi

Yazışma / Form
Bağımsız Denetçi Mührü Verilmesi Talebi KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’NA ……………….. ……………….. T.C. Kimlik Numaralı, ……………. sicil numaralı bağımsız denetçiyim. Bağımsız denetçi...