Lütfen bekleyiniz...

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin Rapor - Yazışma ve Formlar

Yazışma / Form
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin Rapor  - Yazışma ve Formlar   SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  VEYA YEMİNLİ MALİ  MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN ...

Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi

Sözleşme
Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta .…… (Muhasebeci) ile diğer tarafta ……………. (Mükellef) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Sözleşmenin Konusu Sözleşmenin konusu; Mük...