Lütfen bekleyiniz...

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
27.08.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı
11.08.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3934] Sayılı Kararı
11.08.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3935] Sayılı Kararı
07.04.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı
30.03.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı
30.03.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı
15.01.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] Sayılı Kararları
15.01.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/168] Sayılı Kararları
31.12.2020 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar
30.12.2020 Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 92
30.12.2020 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 91
30.12.2020 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 84
30.12.2020 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 85
30.12.2020 Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 86
30.12.2020 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 87
30.12.2020 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 88
30.12.2020 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 89
30.12.2020 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 90
30.12.2020 İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 93
30.12.2020 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/208] Sayılı Kararı
30.12.2020 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/210] Sayılı Kararı
30.12.2020 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/227] Sayılı Kararı
30.12.2020 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/215] Sayılı Kararı
30.12.2020 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/207] Sayılı Kararı
30.12.2020 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/209] Sayılı Kararı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 19 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor